epikk Logo

The match between epikk and Trust Issues ended 2:0.

Dec 10 23:03
epikk Logo

The match between epikk and SFD Gaming ended 1:2.

Dec 06 21:45
epikk Logo

The match between epikk and No Rofl ended 1:2.

Dec 01 16:46
The Magical Number Turtles Logo

The match between The Magical Number Turtles and epikk ended 0:2.

Nov 22 21:02
Memeldors Meme Machines Logo

The match between Memeldors Meme Machines and epikk ended 2:0.

Oct 21 19:14
Displaying stats of

Hero Picks Winrate Bans by epkk Bans vs. epkk
Maiev

Maiev

1 (10%) 100% 0 9 (90%)
Diablo

Diablo

5 (50%) 80% 2 (20%) 2 (20%)
Genji

Genji

4 (40%) 75% 3 (30%) 2 (20%)
Tyrande

Tyrande

1 (10%) 100% 5 (50%) 2 (20%)
Garrosh

Garrosh

2 (20%) 0% 4 (40%) 0
Blaze

Blaze

3 (30%) 100% 0 2 (20%)
Yrel

Yrel

3 (30%) 33.33% 2 (20%) 0
Hanzo

Hanzo

5 (50%) 60% 0 0
Whitemane

Whitemane

1 (10%) 0% 1 (10%) 2 (20%)
Fenix

Fenix

3 (30%) 66.67% 0 1 (10%)
Mal'Ganis

Mal'Ganis

0 - 3 (30%) 1 (10%)
Li-Ming

Li-Ming

1 (10%) 100% 1 (10%) 1 (10%)
Ana

Ana

2 (20%) 100% 1 (10%) 0
Gul'dan

Gul'dan

2 (20%) 50% 0 1 (10%)
Raynor

Raynor

1 (10%) 0% 1 (10%) 1 (10%)
Abathur

Abathur

0 - 2 (20%) 1 (10%)
Rehgar

Rehgar

2 (20%) 0% 0 0
Zeratul

Zeratul

0 - 0 2 (20%)
Alexstrasza

Alexstrasza

2 (20%) 100% 0 0
Jaina

Jaina

0 - 2 (20%) 0
Dehaka

Dehaka

2 (20%) 50% 0 0
Johanna

Johanna

2 (20%) 100% 0 0
Medivh

Medivh

0 - 0 1 (10%)
Mephisto

Mephisto

1 (10%) 100% 0 0
Muradin

Muradin

1 (10%) 0% 0 0
Orphea

Orphea

0 - 0 1 (10%)
Kharazim

Kharazim

1 (10%) 0% 0 0
Malthael

Malthael

0 - 1 (10%) 0
Sylvanas

Sylvanas

1 (10%) 100% 0 0
Thrall

Thrall

1 (10%) 100% 0 0
Tracer

Tracer

0 - 1 (10%) 0
Greymane

Greymane

1 (10%) 0% 0 0
Kerrigan

Kerrigan

1 (10%) 0% 0 0
Anub'arak

Anub'arak

0 - 1 (10%) 0
Leoric

Leoric

1 (10%) 0% 0 0
Map Picked by epkk Picked vs. epkk Winrate
Towers of Doom 1 2 33.33%
Volskaya Foundry 2 1 100%
Infernal Shrines 0 2 100%
Battlefield of Eternity 0 1 0%
Tomb of the Spider Queen 0 1 0%