Show Spoilers
Munchies Logo

Fluttershy found a new home and joined Munchies.

Dec 11 13:58
Munchies Logo

Dilla found a new home and joined Munchies.

Jun 04 09:27
Munchies Logo

Vsplague left Munchies, and is wandering free.

Apr 25 15:42
Munchies Logo

Vsplague left Munchies, and is wandering free.

Apr 25 15:42
Munchies Logo

Milla found a new home and joined Munchies.

Apr 18 19:54
Displaying stats of

Hero Picks Winrate Bans by OmNom Bans vs. OmNom
Chromie

Chromie

1 (50%) 0% 0 1 (50%)
Johanna

Johanna

0 - 2 (100%) 0
Mei

Mei

1 (50%) 0% 0 1 (50%)
Rehgar

Rehgar

0 - 0 2 (100%)
Sonya

Sonya

1 (50%) 0% 0 1 (50%)
Stukov

Stukov

1 (50%) 0% 0 1 (50%)
Anduin

Anduin

0 - 1 (50%) 0
Anub'arak

Anub'arak

0 - 1 (50%) 0
Deckard

Deckard

1 (50%) 0% 0 0
Diablo

Diablo

1 (50%) 0% 0 0
Leoric

Leoric

1 (50%) 0% 0 0
Maiev

Maiev

0 - 1 (50%) 0
Nazeebo

Nazeebo

1 (50%) 0% 0 0
Stitches

Stitches

0 - 1 (50%) 0
Valeera

Valeera

1 (50%) 0% 0 0
Valla

Valla

1 (50%) 0% 0 0
Map Picked by OmNom Picked vs. OmNom Winrate
Infernal Shrines 0 1 0%
Volskaya Foundry 0 1 0%